Taxi Mataró

Avís legal

Avís legal del portal de Radio Taxi Mataró

L'accés al portal de Radio Taxi Mataró i a la informació relativa a qualsevol dels productes i serveis continguts en el mateix comporta l'acceptació de les condicions previstes en el present Avís Legal.

La informació continguda en aquestes pāgines és la vigent en la data de la seva última actualització i ha de ser considerada com una informació introductòria per a l'usuari, relativa als serveis, productes i altres informacions que contenen aquestes pāgines. Els continguts del portal, tret que expressament s'indiqui el contrari, no constituïxen oferta vinculant.

Radio Taxi Mataró es reserva el dret a actualitzar, introduir modificacions o ometre parcial o totalment els actuals continguts del portal de Radio Taxi Mataró quan ho consideri oportú, així com impedir o restringir l'accés de forma temporal o permanent.

Radio Taxi Mataró no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pāgines web de tercers accessibles des del portal de Radio Taxi Mataró mitjançant enllaços, hipervincles o links, ni de la informació i altres continguts integrats en espais o pāgines web de tercers des dels quals s'accedeixi mitjançant enllaços, hipervincles o links al portal de Radio Taxi Mataró o a qualsevol de les seves pāgines web, ni de la informació i continguts de qualsevol pāgina web de tercers que es presenti sota l'aparença o signes distintius de Radio Taxi Mataró, excepte autorització expressa d'aquesta última.

Radio Taxi Mataró declina la responsabilitat que es deriva de l'accés, ús o la fraudulenta utilització dels continguts i no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir pel fet d'utilitzar ordinadors infectats amb virus informātics o de les conseqüències que es puguin derivar del mal funcionament del navegador o per la utilització de versions no actualitzades d'aquest.

Radio Taxi Mataró no garanteix l'accés continuat, ni la correcta visualització, descārrega o utilitat dels elements i informació continguts en les pāgines del portal de Radio Taxi Mataró, que poden veure's impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstāncies fora del seu control.

La reproducció, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb la informació continguda en aquestes pāgines web i que es realitzi sense l'autorització de Radio Taxi Mataró, és una infracció que castiga la legislació vigent.


POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

A l'efecte del que disposa l'article 5 de la Llei Orgānica 15/1999 de protecció de dades de carācter personal, pel qual es regula el dret d'informació en la recollida de dades, s'informa que les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en un fitxer titularitat de RADIO TAXI MATARÓ, amb la finalitat de poder satisfer el servei (donar resposta adequadament a preguntes i altres demandes). Mitjançant la cumplimentació i enviament del corresponent Formulari, l'Usuari accepta i autoritza que les seves Dades Personals siguin objecte de tractament automatitzat per part de RADIO TAXI MATARÓ. Podrā exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancelˇlació i oposició previstos en la Llei, dirigint un escrit a RADIO TAXI MATARÓ, amb adreça en: C/. Vista Alegre, 39 interior, 08304, Mataró (Barcelona).

En cas que vostè inclogui en el present formulari dades de carācter personal titularitat de terceres persones haurā de, amb carācter previ a la seva inclusió, obtenir el seu consentiment i informar-li dels extrems continguts en el parāgraf anterior.

Els Usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de les Dades Personals facilitats, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats.


Informació Legal – Titularitat de la Web.

Radio Taxi Mataró amb domicili social C/. Vista Alegre, 39 interior, 08304, Mataró (Barcelona), amb telèfon 93 798 60 60 i e-mail taximataro@gmail.com.

Radiotaximataro.net (www.radiotaximataro.net) és un nom de domini, el titular del qual és Radio Taxi Mataró


    Avís legal 2011 - Radio Taxi Mataró Contactar webmaster